Δε. Δεκ 6th, 2021
Hall of dance
Αναξαγόρα 18
Νέα Ερυθραία 146 71
Ελλάδα
Τηλ: 21 0620 2188
Κατ: Σχολή χορού