Κυ. Μάι 22nd, 2022
Η Καλή Καρδιά
Κ. Γαρδέλη 8
Μαρούσι, 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2108067046
Κατ: Παραδοσιακά Καφενεία