Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου
Η Κασταλία
Μητροπόλεως 5
Μαρούσι 15124
Ελλάδα
Τηλ: 21 0802 1215
Κατ: Παραδοσιακό καφενείο | Ουζερί