Κυ. Μάι 22nd, 2022
Καφ΄έδρα
Βορέα 8
Μαρούσι 15122
Ελλάδα
Τηλ: 2106124164
Κατ: Καφετέριες
Url: http://www.kafedra.gr/