Σα. Μάι 28th, 2022
Καφούρος Κυριάκος
Δήμητρας 18,
Μαρούσι, 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2108064970
Κατ: Αναπληρωτής Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Υγεία
Email: kyrkafouros@yahoo.gr