Δε. Δεκ 6th, 2021
Καπελλάρη Αργυρή – Μάργκη
Λ. Κηφισίας 293,
1ος όροφος,
Κηφισιά, 14561,
Ελλάδα
Τηλ: 2106232422
Κατ: Δερματολόγοι - Αφροδισιολόγοι
Email: akapellari@gmail.com