Δε. Δεκ 6th, 2021
Κασούλη – Σκούμα Στυλιανή
Σαλαμίνος 11 & Παπαφλέσσα,
Μαρούσι, 15124,
Ελλάδα
Τηλ: 2106127524
Κατ: Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Email: lilakasouli@gmail.com