Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου
Κιβωτός
Διός 32,
Κηφισιά, 14564,
Ελλάδα
Τηλ: 2108071014