Τε. Μάι 18th, 2022
Κλειστό γυμναστήριο Ηρακλείου “Χαρά Καρυάμη”
Ζεφύρου 21,
Ηράκλειο 141 22
Ελλάδα
Τηλ: 2102832049
Κατ: Κλειστό Γυμναστήριο