Κυριακή, 25 Ιουλίου
Κλειστό γυμναστήριο “Αγίου Θωμά”
Νιόβης & Διονύσου
Μαρούσι 151 24
Ελλάδα
Τηλ: 21 0610 8897
Κατ: Δημοτικό Γυμναστήριο