Κυριακή, 25 Ιουλίου
Κουρλαμπάς Χρήστος
Κοιμήσεως Θεοτόκου 5
Μαρούσι, 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2108061121
Κατ: Ουρολόγος - Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ