Κυριακή, 25 Ιουλίου
Κτήμα Βορρέ
Φοινίκων
Μαρούσι 15126
Ελλάδα
Κατ: Δημόσιος Χώρος