Τρίτη, 3 Αυγούστου
Le Chic
Διονύσου 24,
Μαρούσι, 15124,
Ελλάδα
Τηλ: 2108054397
Κατ: Κομμωτήριο