Κυ. Ιαν 23rd, 2022
Little India
Ιωακείμ & Κρήνης 2
Νέα Ερυθραία Ελλάδα
Τηλ: 21 3032 8876
Κατ: Ινδική κουζίνα