Δε. Δεκ 6th, 2021
Μακεδόνας
Ακακιών 52,
Πολύδροσο,
Μαρούσι 15125, ΑΤΤΙΚΗΣ
Ελλάδα
Τηλ: 2106894942