Κυ. Μάι 22nd, 2022
Mao
Φραγκοκκλησιάς 3Α,
Μαρούσι, 15125
Ελλάδα
Τηλ: 2106109440
Κατ: Cafe Bar Restaurant - Μοντέρνα & Δημιουργική Κουζίνα