Κυριακή, 25 Ιουλίου
Μαρκαριάν Μαρί
Βασιλίσσης Σοφίας 21,
Μαρούσι, 15124,
Ελλάδα
Τηλ: 2108026432
Κατ: Ινστιτούτο Αισθητικής