Τρίτη, 3 Αυγούστου
Mms Fields Cookie Cafe
Αναξαγόρα 9
Νέα Ερυθραία 146 71
Ελλάδα
Τηλ: 210 8077 680
Κατ: All day cafe