Κυριακή, 25 Ιουλίου
Ο Βάθης
Κύρου 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα
Τηλ: 2106204834