Κυ. Ιαν 23rd, 2022
Oceano
Φραγκοκκλησιάς 3Α & Γρανικού,
Μαρούσι, 15125
Ελλάδα
Τηλ: 2106109681
Κατ: Αμερικάνικο Steak House
Url: https://www.facebook.com/Oceano-Sushi-Wine-Bar-1639577719593970/