Τρίτη, 3 Αυγούστου
Παλιάτσος Cafe Bar
Λάμπη Σουβαλιώτη, Πλ. Αγίας Τριάδας
Πεντέλη 152 36
Ελλάδα