Κυ. Ιαν 23rd, 2022
Palmie Bistro
The Mall
Ανδρέα Παπανδρέου 35
Μαρούσι 15122
Ελλάδα
Τηλ: 2106300069
Κατ: All day cafe,Restaurants
Email: gianoumarousiae@yahoo.com
Url: http://www.palmiebistro.gr/