Κυριακή, 25 Ιουλίου
Πανόραμα
Βασιλίσσης Σοφίας 24,
Μαρούσι, 15124,
Ελλάδα
Τηλ: 2108027230
Κατ: Ζαχαροπλαστεία