Τρ. Νοέ 30th, 2021
Παπαφώτης Κωνσταντίνος
Νικολάου Πλαστήρα 17
Μαρούσι 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2108028959
Κατ: Αγγειοχειρουργός