Τε. Μάι 18th, 2022
Παπαφώτης Κωνσταντίνος
Νικολάου Πλαστήρα 17
Μαρούσι 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2108028959
Κατ: Αγγειοχειρουργός