Παπαβασιλείου Βασιλική
Αγίων Αναργύρων 27
Μαρούσι Αττική 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2108068235
Κατ: Διαιτολόγος