Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου
Παρασιά
Ελευθερίου Βενιζέλου 62Α
Νέα Ερυθραία 14671
Ελλάδα
Τηλ: 210800 2682
Κατ: Κρητική κουζίνα