Δε. Δεκ 6th, 2021
Πασχαλίδης Παναγιώτης Dr
Κολοκοτρώνη 20,
Κηφισιά, 14562,
Ελλάδα
Τηλ: 2106233604
Κατ: Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Email: info@paschalidis.com.gr
Url: http://www.paschalidis.com.gr