Σα. Μάι 28th, 2022

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1988 από τον Νίκο Δρούκαλη, διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό, τεχνικό πιάνων και πιανίστα της ελαφράς.

Η οκτάχρονη σπουδή του στην μουσική, η άρτια εκπαίδευσή του στο Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου καθώς και στο εργοστάσιο πιάνων Doina σε συνδυασμό με την έφεσή του στη μουσική και το μεράκι του για το πιάνο, τον ανέδειξαν γρήγορα στο χώρο.

Το πλήρες και αυτόνομο εργαστήρι του που περιλαμβάνει μηχανουργείο, ξυλουργείο, βαφείο, χώρο μοντάζ καθώς και η βαθειά του τεχνογνωσία, έδωσαν ζωή σε εκατοντάδες παλαιά αξιόλογα πιάνα που απορροφήθηκαν από την Ελληνική αγορά.

Σήμερα διατηρεί το πιο οργανωμένο κινητό συνεργείο πιάνων, με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών και με έδρα πάντα την Αθήνα εξυπηρετεί και ένα μεγάλο μέρος της επαρχίας προσφέροντας υψηλής ποιότητας εργασία σε λογικές τιμές, καλύπτοντας τις ανάγκες ακόμη και των πιο απαιτητικών επαγγελματιών πιανιστών.

The company was founded in 1988 by Nikos Drokoukalis, a qualified mechanical engineer, piano technician and light pianist.

His eight-year study in music, his thorough education at the Bucharest Polytechnic and the Doina piano factory combined with his appeal to his music and his piano dedication quickly brought him to the field.

His complete and autonomous workshop, including a machine shop, a carpenter’s shop, a paint shop, a montage, as well as his profound know-how, gave life to hundreds of old remarkable pianos absorbed by the Greek market.

Nowadays it maintains the most organized mobile piano workshop, with a full stock of spare parts and always in Athens, serving a large part of the province by offering high quality work at reasonable prices, meeting the needs of even the most demanding professional pianists.

Piano Service
Τρωάδος 27Β,
Αγία Παρασκευή, 15342
Ελλάδα
Τηλ: 2106002600
Κατ: Επισκευές - Χορδίσματα - Εκτιμήσεις Πιάνων
Email: info@piano-service.gr
Url: http://www.piano-service.gr/