Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου
Πηγαδίτου – Γεωργίου Άννα
Διστόμου 5-7
Εντός Ιατρικού Κέντρου Αθηνών,
Μαρούσι 15125
Ελλάδα
Τηλ: 2106862616
Κατ: Αιματολόγος