Κυριακή, 25 Ιουλίου
Pizza.gr
Ανδρέα Παπανδρέου 35
Τhe Athens Mall
Μαρούσι 15122
Ελλάδα
Τηλ: 2106300422
Κατ: Πιτσαρία