Κυ. Μάι 22nd, 2022
Pizza.gr
Ανδρέα Παπανδρέου 35
Τhe Athens Mall
Μαρούσι 15122
Ελλάδα
Τηλ: 2106300422
Κατ: Πιτσαρία