Σάββατο, 15 Μαΐου
Πλατεία “Ανδρόνικου”
Κύπρου & Μακεδονίας
Βριλήσσια 152 35
Ελλάδα