Κυριακή, 25 Ιουλίου
Πλατεία “Ζεκάκου”
Νικολάου Ζεκάκου & Δελφών
Μαρούσι 151 25
Ελλάδα