Οι Ομάδες Παιχνιδιού Ελλάδος (Playgroup Hellas)  είναι ένας καινοτόμος οργανισμός που προέκυψε μέσα από τις ανάγκες επτά μαμάδων με παιδιά προσχολικής ηλικίας  το Σεπτέμβριο του 2011 .
Σκοπός τους είναι η προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού των playgroups όπως αυτά λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της Ελλάδας.

Μέσα από τη δημιουργία ομάδων παιχνιδιού στόχος είναι τα παιδιά ηλικίας 0-5 ετών και οι γονείς τους να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους αλλά και με άλλα μέλη της κοινωνίας, να μάθουν μέσα από το παιχνίδι, να δραστηριοποιηθούν σε θέματα πολιτισμού και περιβάλλοντος  και να έχουν ίσες ευκαιρίες στην δημιουργική απασχόληση και τη ολόπλευρη καλλιέργεια τόσο τη σωματική όσο και τη πνευματική. Όλες αυτές οι ενέργειες οφείλουν την επιτυχία τους τόσο στην εθελοντική και ουσιώδη συμμετοχή των γονέων όσο και την συνεργασία και  καθοδήγηση ειδικών επιστημονικών συμβούλων, παιδαγωγών  και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της προσχολικής και πρωτοσχολικής αγωγής προωθώντας  καινοτόμες πρακτικές.

Τι είναι οι ομάδες παιχνιδιού

Από την πρώτη στιγμή της γέννησης ενός παιδιού το παιχνίδι είναι απαραίτητο για την υγιή ψυχική και σωματική του ανάπτυξη. Οι ομάδες παιχνιδιού είναι ο τέλειος τρόπος για να προσφέρουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να μάθουν και να αναπτυχθούν μέσα από το παιχνίδι.

Στις ομάδες παιχνιδιού οι ενήλικες παραμένουν μαζί με τα παιδιά,συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία του παιχνιδιού ενώ μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων που έχουν συσταθεί για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών και ηλικιών.

 Οι δραστηριότητες στις ομάδες παιχνιδιού περιλαμβάνουν:

– Μουσική και τραγούδι

– Θεατρικά παιχνίδια και μιμήσεις.

– Αθλητικά και κινητικά παιχνίδια.

– Εξωτερικό και ελεύθερο παιχνίδι.

– Τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες.

– Παραμύθια και αφηγήσεις.

– Οικολογικά παιχνίδια.

– Φροντίδα ζώων.

– Εξορμήσεις.

– Γωνιές παιχνιδιού.

The Playgroup Hellas is an innovative organization that emerged through the needs of seven mums with pre-school children in September 2011.
Their aim is to promote and develop the institution of playgroups as they operate with great success abroad adapted to the peculiarities and needs of Greece.

Through the creation of gaming groups, children aged 0-5 years aim to have their parents in contact with each other and other members of society, learn through the game, engage in cultural and environmental issues and have equal opportunities in creative employment and all-round cultivation, both physical and intellectual. All these actions owe their success both to the voluntary and substantial participation of parents and to the co-operation and guidance of special scientific counselors, pedagogues and other actors involved in pre-primary and preschool education by promoting innovative practices.

What are playing groups?

From the very first moment of a child’s birth the toy is essential for its healthy mental and physical development. Playgroups are the perfect way to offer our children an opportunity to learn and grow through the game.

In the game groups, adults remain with the children, actively participate in the game process, and can choose from a range of activities set up to meet different needs and ages.

Activities in game groups include:

– Music and singing

– Theatrical plays and imitations.

– Sports and kite games.

– Outdoor and free play.

– Art and creative activities.

– Stories and narratives.

– Organic toys.

– Animal care.

– Excursions.

– Playing corners.

Play Group Hellas
Κυκλάδων 61,
Αγία Παρασκευή, 15341
Ελλάδα
Τηλ: 210 6090770
Κατ: Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Email: info@playgroup.gr
Url: http://playgroup-greece.blogspot.gr/
Κύλιση προς τα επάνω

Σύνδεση

Εγγραφή

Επαναφορά κωδικού

Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο ή την ηλ. διεύθυνσή σας και θα σας αποσταλεί σύνδεσμος να δημιουργήσετε νέο συνθηματικό.