Παρασκευή, 25 Ιουνίου
Σουβλάκι της Γιαγιάς
Κυπρίων Αγωνιστών 50,
Μαρούσι, 15126,
Ελλάδα
Τηλ: 2106178749
Κατ: Σουβλάκι | Ψητοπωλείο