Σα. Μάι 28th, 2022

The Black Cotton Bar  

Ολοκαίνουριο και πολλά υποσχόμενο!!!

Απολαύστε το ποτό, το cocktail ή το κρασί σας, ακούγοντας jazz, blues, swing, rock και άλλους ρυθμούς που μας ταξιδεύουν σε παλαιότερες αλλά όχι ξεχασμένες δεκαετίες…

The Black Cotton Bar

Brand new and promising !!!

Enjoy your drink, cocktail or wine, listening to jazz, blues, swing, rock and other rhythms that travel us to older but not forgotten decades …

The Black Cotton Bar
Ζαλοκώστα 1-3
Χαλάνδρι Ελλάδα
Τηλ: 21 0685 2203
Κατ: The Black Cotton Bar - Wine and Spirits