Κυριακή, 25 Ιουλίου
Το Ελληνικό Σουβλάκι
Διονύσου 19
Μαρούσι 15124
Ελλάδα
Τηλ: 2111837242
Κατ: Σουβλάκι | Ψητοπωλείο