Τε. Μάι 18th, 2022
Το Καφενείο της Ρόδου
Ρόδου 4
Μαρούσι, 15122,
Ελλάδα
Τηλ: 2108022324