Κυριακή, 25 Ιουλίου
Το Καφενείο της Ρόδου
Ρόδου 4
Μαρούσι, 15122,
Ελλάδα
Τηλ: 2108022324