Τρ. Νοέ 30th, 2021
Το Καφενείο της Ρόδου
Ρόδου 4
Μαρούσι, 15122,
Ελλάδα
Τηλ: 2108022324