Σα. Μάι 28th, 2022
Το κουτούκι του Κανούση
Καρπάθου 22,
Κηφισιά, 14562
Ελλάδα
Τηλ: 2108080934
Κατ: Παραδοσιακή ταβέρνα