Δε. Δεκ 6th, 2021
Το κουτούκι του Κανούση
Καρπάθου 22,
Κηφισιά, 14562
Ελλάδα
Τηλ: 2108080934
Κατ: Παραδοσιακή ταβέρνα