Δε. Δεκ 6th, 2021
Το Σπίρτο
Βασιλίσσης Σοφίας 81,
Μαρούσι, 15124,
Ελλάδα
Τηλ: 2114060424
Κατ: Καλλιτεχνικό Καφενείο
Url: https://www.facebook.com/--409593409123223/