Δε. Δεκ 6th, 2021
Τσαχάκη – Βεργή Μαρία
Ήβης 2
Μαρούσι, 15124,
Ελλάδα
Τηλ: 2106144170
Κατ: Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος