Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου
Βασίλης
Λεωφόρος Κηφισίας 284
Κηφισιά 14563
Ελλάδα
Τηλ: 2108082941
Κατ: Παραδοσιακή ταβέρνα