Δε. Δεκ 6th, 2021
Wagamama
Golden Hall
Λεωφ. Κηφισίας 37Α
Μαρούσι 15123
Ελλάδα
Τηλ: 2106836844
Κατ: Πολυασιατική Κουζίνα