Τα παράπονά σας στον δήμαρχο

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί και περιγράψτε το πρόβλημα που θα πρέπει να επιλύσουν οι υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου